For successful parties

Brexit akkoord bereikt op 24 december 2020

‘Brexit’ is een porte-manteauwoord van ‘British exit’ (Brits vertrek). Het betekent het uittreden van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) op 31 januari 2020. Hiermee kwam na 47 jaar een einde aan het lidmaatschap van de EU. In de EU geschiedenis trad nooit voorheen een lidstaat terug uit de unie.

Brexit aanleiding

Op 23 juni 2016 werd een raadgevend referendum gehouden onder de Britse bevolking. Dat was een verkiezingsbelofte van de Conservatieve premier David Cameron. 51,9% koos voor een vertrek uit de EU. Cameron zelf had campagne gevoerd voor de EU. Hij trad onmiddellijk af. Zijn opvolgster was Theresa May. De Britse regering gaf de EU op 29 maart 2017 formeel kennis van het voornemen tot uittreden. Daarna kreeg het Volgens de regels van het Verdrag van Lissabon twee jaar de tijd om tot een uittredingsakkoord te komen.

Het Brexit onderhandelings proces

Het onderhandelingsproces verliep moeizaam vanaf het begin. De Britten hadden zich met een krappe meerderheid vóór een vertrek uitgesproken. Over de invulling daarvan liepen de meningen uiteen. Die varieerden van een nauwe samenwerking binnen de Europese Vrijhandelsassociatie tot een harde breuk met tal van Europese gemeenschappelijke regelingen en markten. Het onderwerp leidde tot grote spanningen binnen de Britse samenleving, de politieke partijen alsook tussen de vier landen die deel uitmaken van het Verenigd Koninkrijk. De mogelijke gevolgen voor het Goedevrijdagakkoord en het Noord-Ierse vredesproces bleven een punt van discussie. Evenzo wat betreft de verdeling van de kosten van een ‘scheidingsrekening’. De 27 andere lidstaten van de EU moesten ondertussen met één mond spreken. Ze hadden nooit eerder een uittredingsakkoord hoeven te sluiten.

Handpicked

[xyz-ips snippet=”Firsttag”]

Aanvankelijke uittredingsdatum werd niet gehaald

Daar de beoogde uittredingsdatum op 29 maart 2019 niet gehaald werd moest May om uitstel vragen. Haar eigen parlement had namelijk het haar uittredingsakkoord keer op keer weggestemd. Na de derde nee-stem maakte May haar vertrek bekend. Ze trad diezelfde zomer af en werd opgevolgd door Boris Johnson. Die bracht op 17 oktober 2019 een nieuw akkoord met de Europese Unie tot stand. Op 12 december 2019 waren er vervroegde Lagerhuisverkiezingen. Hierbij wonnen de Conservatieven zoveel zetels in het Britse parlement dat Johnson een stabiele meerderheid kreeg voor zijn uittredingsakkoord. Het Britse Lagerhuis keurde dit goed op 9 januari 2020. Het Britse Hogerhuis op 22 januari en het Europees Parlement op 29 januari. Nu was na driemaal uitstel de weg definitief vrij voor het Brits vertrek uit de EU. Wat dan ook gebeurde per 31 januari 2020 om klokslag 24:00 (Midden-Europese Tijd).

Harde Brexit

De Britse regering koos voor een ‘harde’ Brexit. Daarvoor trok Het land zich terug uit de Europese douane-unie én uit de Europese interne markt. En dit vertrek zou pas echt ingaan na een overgangsperiode. Deze begon na de Brexit op 31 januari 2020 en verloopt op 1 januari 2021. De EU en het VK werkten aan een vrijhandelsakkoord om hun nieuwe relatie vorm te geven. Op 24 december 2020 werd er uiteindelijk een akkoord bereikt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.